Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΑΡΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (“Sala Suites” ή “μας” ή “εμείς”) μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους & amp; από καιρού εις καιρόν με την ενημέρωση αυτής της σελίδας. Οι αναθεωρημένοι όροι θα τεθούν σε ισχύ όταν δημοσιεύονται. Η από μέρους σας χρήση ορισμένων τμημάτων ή χαρακτηριστικών του Ιστότοπου μπορεί να διέπεται από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ειδοποιηθείτε αναλόγως για αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

Πολιτική Πληρωμών

Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα κατά την κράτηση. Η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την κράτηση πρέπει να προσκομιστεί από τον επισκέπτη μαζί με θετικό πιστοποιητικό κατά το check-in στο κατάλυμα. Ανατρέξτε στην πολιτική πληρωμής που αναφέρεται κατά τη διαδικασία κράτησης για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη πολιτική πληρωμών της κράτησής σας.

Πολιτική ακύρωσης

Κάθε τιμή που πραγματοποιείται στο Sala Suites υπόκειται σε Πολιτική Ακυρώσεων. Εάν δεν κάνετε check-in κατά την κράτηση κατά την ημερομηνία άφιξης, θα επιβαρυνθείτε με ποινή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική ακύρωσης της κράτησης. Η ιδιοκτησία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις υπό τις περιστάσεις όπου φαίνεται ότι ένας πελάτης έχει παράσχει μια μη έγκυρη πιστωτική κάρτα, έχει εμπλακεί σε δόλια ή ακατάλληλη δραστηριότητα, ή οι κρατήσεις περιέχουν ή προέρχονται από λάθος ή λάθος. Επιπλέον, η ιδιοκτησία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις κρατήσεις εάν δεν συμμορφώνονται με τους όρους του & amp; συνθήκες. Ανατρέξτε στην πολιτική ακύρωσης που αναφέρεται στη διαδικασία κράτησης για να ενημερωθείτε για τη συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης της κράτησής σας.

Σφάλματα τιμολόγησης

Η Sala Suites διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμβόλαια βάσει εσφαλμένων πληροφοριών που εμφανίζονται σε σχέση με την τιμή ή την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Ξένο νόμισμα

Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο στο τοπικό νόμισμα των βίλων (€). Άλλα νομίσματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία κράτησης εμφανίζονται μόνο για ενημερωτικούς λόγους.

Μετατόπιση

Σε μια σπάνια απροσδόκητη περίπτωση κατά την οποία το κατάλυμα δεν μπορεί να προσφέρει διαμονή όπως έχει επιβεβαιωθεί προηγουμένως, το κατάλυμα θα συμμορφωθεί με το πρότυπο υποχρέωσής του αναλαμβάνοντας την υποχρέωση μετεγκατάστασης των επισκεπτών σε μια εναλλακτική ιδιότητα ίσης ή καλύτερης βαθμολογίας χωρίς έξοδα για τον επισκέπτη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ιδιότητα ίσης ή καλύτερης βαθμολογίας κοντά στην αρχική κράτηση, ενδέχεται να απαιτείται να παρέχετε στους επισκέπτες μια ιδιοκτησία χαμηλότερης βαθμολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οποιαδήποτε μείωση του κόστους θα επιστραφεί στον επισκέπτη. Οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται είναι κατά την κρίση του καταλύματος. Εάν ο επισκέπτης επιθυμεί να επιλέξει μια ιδιοκτησία ενός προτύπου διαφορετικού από αυτό που προσφέρεται υπό αυτήν την προϋπόθεση, τότε ο επισκέπτης θα πρέπει να πληρώσει οποιαδήποτε διαφορά.

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και τη μηχανή κρατήσεων πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και πλήρεις κατά τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Παρόλο που η Sala Suites και οι συνεργάτες της προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι πληροφορίες και το υλικό παραμένουν ενημερωμένα και ακριβή, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η Sala Suites και οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και το νόμισμά τους ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η Sala Suites και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των αλγορίθμων λογισμικού και ρητά αποποιείται ευθύνης για σφάλματα ή παραλείψεις οποιουδήποτε αλγορίθμου λογισμικού. Καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, ρητή ή νόμιμη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εγγυήσεων για μη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιώματα τρίτων, τίτλος, λανθάνουσες ατέλειες, αδιάλειπτη υπηρεσία, ικανότητα εμπόρου, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και ελευθερία από ιούς υπολογιστών, δίνεται σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους πληροφοριών, υλικών και λογισμικού.

Ως προϋπόθεση από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς, εγγυάστε στην Sala Suites ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Παρόλο που η Sala Suites μπορεί κατά καιρούς να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συζητήσεις, δημοσιεύσεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων και παρόμοια σε αυτόν τον Ιστότοπο, η Sala Suites δεν έχει καμία υποχρέωση να το κάνει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη που προκύπτει από το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιου είδους τοποθεσιών ούτε για τυχόν λάθη, δυσφήμιση, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδές, άσεμνο περιεχόμενο, πορνογραφία, βωμολοχία, κίνδυνος ή ανακρίβεια που περιέχεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε τέτοιες τοποθεσίες στον Ιστότοπο Απαγορεύεται η δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, φλεγμονώδους, πορνογραφικού ή βλασφημικού υλικού ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, που συνεπάγεται αστική ευθύνη, ή παραβιάζει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο Η Sala Suites θα συνεργαστεί πλήρως με οποιαδήποτε αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση ζητώντας ή κατευθύνει την Sala Suites να αποκαλύψει την ταυτότητα όσων δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες ή υλικό.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η Sala Suites και οι θυγατρικές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, άμεσων ή έμμεσων, ειδικών, παρεπόμενων, ηθικών ή επακόλουθων ζημιών, απώλεια κερδών, ευκαιριών ή πληροφοριών ή για έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο , τυχόν αλγόριθμοι λογισμικού που είναι διαθέσιμοι σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε με οποιονδήποτε υπερσυνδεδεμένο ιστότοπο ή για τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης τέτοιου υλικού, αλγορίθμους λογισμικού ή υπερσυνδεδεμένους ιστότοπους λόγω διακοπής, ελαττώματος, καθυστέρησης λειτουργίας ή μετάδοσης, ιών υπολογιστή ή αστοχίας γραμμής ή συστήματος , ακόμη και αν η Sala Suites ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, ζημιών ή εξόδων. Οι αλγόριθμοι λογισμικού που διατίθενται και οι υπερσυνδέσεις με άλλους πόρους του Διαδικτύου είναι με δική σας ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι απόψεις που εκφράζονται και άλλοι σύνδεσμοι που παρέχονται από αυτούς τους αλγόριθμους και πόρους λογισμικού δεν διερευνώνται, επαληθεύονται, παρακολουθούνται ή εγκρίνονται από την Sala Suites.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Sala Suites συνιστά ιδιαίτερα να αγοράσετε ολοκληρωμένη ταξιδιωτική ασφάλιση. Προτείνουμε ότι η πολιτική περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, την ακόλουθη κάλυψη – απώλεια πληρωμής μέσω ακύρωσης, απώλειας ή ζημιάς σε προσωπικές αποσκευές, απώλεια χρημάτων και ιατρικά έξοδα.

Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

Η Sala Suites δεν ελέγχει κανέναν ιστότοπο τρίτων και επομένως δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Sala Suites παρέχει τέτοιους συνδέσμους μόνο για ευκολία σε εσάς και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση, έρευνα ή επαλήθευση από την Sala Suites του συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέχονται σε αυτόν.

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Τα προϊόντα και / ή οι υπηρεσίες που περιγράφονται και διατίθενται μέσω του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Δεν δηλώνουμε ότι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ο ιστότοπος λειτουργεί από την Ελλάδα και διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας.

Close